18 August 2018
Velkommen til Speciallæge Lars Gosvig

Title for "Generel information" page.

 

Tilsynsrapport

 

Lægebrev: med mindre andet specifikt er aftalt, sendes automatisk lægebrev til den alment praktiserende læge.

 

Utilsigtede hændelser: skulle du være så uheldig at forløb her i klinikken medfører utilsigtede hændelser kan disse indrapporteres på www.patientforsikringen.dk

Folder om utilsigtede hændelser kan rekvireres hos sekretæren.