22 Juli 2018
Velkommen til Speciallæge Lars Gosvig

Lars Gosvig

Øre-næse-halslæge - Otolog

  • Speciallæge i øre-næse- halssygdomme siden år januar 2001.
  • Primært uddannet på øre- næse- halsafdelingerne i Odense og Vejle.
  • Otte års sygehuserfaring indenfor specialet.
  • Inden overtagelse af speciallægepraksis fastansat som afdelingslæge på Vejle Sygehus.
  • Formand for Fyns Praktiserende Otologer
  • Næstformand i Specialerådet Region Syd
  • Medlem af samarbejdsudvalget på Fyn
  • Arbejder som surveyor for IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)
  • Eksterne klinisk lektor på Almen Medicin